Retro mangler medlemmer

7. november 2011

Foreningen Retro opfordrer alle til at give et bidrag eller blive medlem. Det vil gøre livet sjovere for både dig og for et barn i Afrika.

Flere penge til humanitære formål og sjovere fester i Retro. Det kan blive virkelighed, hvis vi når 300 medlemmer og 100 gavegivere. Når vi op på disse tal, træder forskellige støtteordninger og love nemlig i kraft. Og det behøver ikke koste alverden. For 75 kr. om året kan du blive medlem, mens et bidrag kan lyde på bare 50 kroner.

Pt. har Retro 259 medlemmer og 36 gavegivere, men en stærkere medlemsskare vil styrke os betydeligt, siger bestyrelsesmedlem Mathias Nørvig: ”Medlemstal er usexede, men de tæller. Kommunen og virksomheder vil støtte os endnu mere. Og en stærk medlemsskare gør det lettere at få lov at holde arrangementer som Gadestøj og leje nye lokaler til aktiviteter.”

Hvor kommunen bliver mere rundhåndet, får virksomheder ret til at trække deres støttebeløb fra i skat ”Det betyder, at flere vil støtte os, og at nogle vil give os endnu mere,” siger Mathias.

Det vil sige, at 75 kr. om året er langt mere værd, end man umiddelbart skulle tro. I sidste ende går alle pengene til godtgørende formål, og vi opfordrer derfor alle til at melde sig ind. Spørg eventuelt også dine venner eller forældre om de vil støtte op om det, som du arbejder frivilligt for.